Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

~ nota de informare ~

 

Aceasta Nota de informare asupra Politicii noastre de confidentialitate si de prelucrare a datelor de caracter personal contine informatii importante („Nota”). Asadar va rugam sa acordati timpul necesar pentru a o citi in intregime si cu atentie, asigurandu-va ca o intelegeti pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea si intelegerea documentului, am inclus la sfarsitul acestei Note un glosar care explica pe scurt principalele notiuni folosite. Nu ezitati sa ne contactati pentru orice nelamurire ati avea in aceasta privinta.

Scopul BEJ Cojocaru Bogdan Mihai este acela de a oferi servicii de executare silita la cele mai inalte standarde profesionale, si in acest sens sa implementam si cele mai inalte standarde de confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram in activitatea noastra curenta. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protectia si transparenta totala in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul prestarii serviciilor noastre.

BEJ Cojocaru Bogdan Mihai respecta dreptul la viata privata al persoanelor care viziteaza Site-ul si care ne contacteaza pe cale electronica. Atunci cand interactionati cu noi, exista posibilitatea sa ne furnizati informatii care sa ne ajute sa va identificam (spre exemplu, nume, e-mail, numar de telefon, sau orice data despre o persoana fizica, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective), cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”.

Prezenta Politica de Confidentialitate si de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, intocmita si respectand dispozitiile GDPR, descrie modalitatile, scopurile si temeiurile juridice, in care colectam, prelucram, stocam si arhivam datele cu caracter personal, categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens.

In acelasi timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (denumite in cele ce urmeaza „Datele”) detaliaza modul in care prelucram datele in gestionarea relatiei cu vizitatorii site-ului, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

Pentru a respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a intelege drepturile si obligatiile noastre dar si ale dvs in aceasta privinta, va rugam sa acordati cateva momente examinarii aspectelor esentiale ale politicii BEJ Cojocaru Bogdan Mihai privind protectia datelor.

OPERATORUL datelor dumneavoastra cu caracter personal este Birou Executoresc Cojocaru Bogdan Mihai (denumit in cele ce urmeaza „BEJ Cojocaru)”, cu urmatoarele date de contact sunt:

 • Sediu:                  Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 17, et. 1, ap. 8, sect. 1
 • CUI:                     RO 21303554
 • Tel:                      021/3141908
 • Fax:                     021/7960815
 • E-mail:                 [email protected]
 • E-mail sesizari referitoare la protectia datelor cu caracter personal:  [email protected]
 • Website:               www. bej-cojocaru.ro

Reprezentant legal si Responsabilul de date cu caracter personal al Operatorului BEJ Cojocaru este dl. COJOCARU BOGDAN MIHAI, executor judecatoresc care poate fi contactat la urmatoarele coordonate:

In cazul in care datele de contact sus mentionate se vor modifica, va vom notifica in mod corespunzator. Daca aveti orice comentarii, sugestii, intrebari sau preocupari cu privire la aceasta nota sau cu privire la informatii cuprinse in aceasta nota sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati.

Conform celor de mai sus, prelucram urmatoarele CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL ce va privesc:

 • informatii de contact, nume, prenume, nume anterior, initiala numelui tatalui
 • serie si numar act de identitate/ pasaport daca este cazul
 • cod numeric personal
 • adresa de domiciliu/rezidenta, numar de telefon, adresa de e-mail
 • situatie familiala, nume sot/sotie, numar si nume copii (numai daca este cazul)
 • conturi bancare, IBAN, soldul conturilor, banca la care este deschis fiecare cont, inclusiv date similare referitoare la sot/sotie (numai daca este cazul);
 • casute de valori si depozite bancare;
 • daca sunteti angajat, somer sau pensionar, asociat, actionar, membru in asociatii, fundatii, organizatii, sindicate (daca este cazul)
 • denumirea angajatorului/fostilor angajatori, functia ocupata, vechimea in munca la angajator;
 • veniturile salariale sau de natura salariala, venituri din pensii, alte categorii de venituri (chirii, dividende), sursa acestora si temeiul contractual
 • bunurile mobile si imobile pe care le detineti, forma de proprietate (comuna, devalmasie etc), orice dezmembraminte asupra acestora sau alte sarcini ce greveaza asupra acestora
 • pentru fiecare bun imobil: numar carte funciara, adresa, numar cadastral, copii acte de proprietate, extras Carte Funciara, forma de proprietate (comuna, devalmasie etc), orice dezmembraminte asupra acestora, orice sarcini ce greveaza asupra acestora si in favoarea cui, alte restrictii
 • pentru fiecare bun mobil: descrierea, locatia in care se afla, inregistrarile cu privire la acesta din Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare, documente de proprietate, date de identificare ale bunului (e.g. numar inmatriculare, numar sasiu), forma de proprietate (comuna, devalmasie etc), orice dezmembraminte asupra acestora, orice sarcini ce greveaza asupra acestora si in favoarea cui, alte restrictii
 • parti sociale / actiuni detinute la alte societati, denumirea entitatilor respective
 • datorii catre alte persoane, temeiul acestora
 • date privind condamnari penale si infractiuni, cazier judiciar (numai daca este cazul), locatia de incarcerare
 • informatii suplimentare prelucrate in contextul realizarii scopurilor cum ar fi: plati efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte actiuni in instanta in care sunteti implicat in orice calitate,
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastra la biroul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul in care interactionati cu noi precum si datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.
 • Important - Datele cu caracter personal ale minorilor BEJ Cojocaru nu solicita si nu colecteaza in mod intentionat date personale de la minori. In situatia in care BEJ Cojocaru descopera ca a colectat in mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date in cel mai scurt timp posibil. Totusi, BEJ Cojocaru va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci cand exista consimtamantul expres acordat in acest sens de catre parinti sau reprezentantii legali sau cand acestia sunt parte intr-un dosar de executare silita, scopul fiind efectuarea unor proceduri de executare silita.

Colectam datele dumneavoastra din diverse SURSE, cum ar fi: de la creditor (prin cererea de executare si documentele insotitoare aferente), de la autoritati si institutii publice (incluzand dar nelimitandu-se la Directii impozite si taxe locale, primarii, cartea funciara, arhiva electronica de garantii mobiliare, evidenta populatiei, directii de asistenta sociala, autoritati fiscale contrale si locale: Ministerul Finantelor Publice, ANAF, Administratii financiare, Ministerul Justitiei si auxiliari ai justitiei: portalul instantelor de judecata, notari, camere notari, experti evaluatori, avocati, executori judecatoresti, Ministerul de Interne, etc), de la terti popriti (banci, societati comerciale private si de stat case de pensii, asociatii, fundatii), orice alte informatii publice utile scopurilor prezentei

Prelucram aceste date in principal pentru realizarea urmatoarelor SCOPURI („Scopuri Permise”):

 • inregistrarea cererilor de executare silita si prestarea de catre noi a serviciilor specifice procedurilor de executare silita prevazute in Codul de procedura civila si legislatie secundara;
 • analiza cererii de executare si a actelor anexate, adoptarea si comunicarea deciziei cu privire la deschiderea dosarului de executare;
 • efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor cerute sau permise de lege aferente executarii silite prin modalitatile solicitate de creditor (inclusiv dar nelimitandu-se la: adrese, incheieri, comunicari, procese verbale, etc), pana la incetarea executarii silite;
 • eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute din executare;
 • efectuarea sau respectarea oricaror alte proceduri sau obligatii cerute sau permise de lege, inclusiv dupa inchiderea dosarului de executare (cum ar fi obligatia de arhivare);
 • Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii in materia combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, obligatii de raportare catre autoritatile fiscale), precum si gestiunea noastra financiara;
 • prevenirea, identificarea si raportarea fraudelor si limitarea efectelor acestora
 • Gestionarea si administrarea relatiei cu creditorii si debitorii;
 • Gestionarea securitatii si accesului in sediul nostru, gestionarea utilizarii sistemelor de comunicatii si IT utilizate de BEJ COJOCARU (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
 • in scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
 • pentru a ne exercita, apara sau conserva drepturile noastre, inclusiv pentru adoptarea de masuri de siguranta.
 • pentru orice alte scopuri compatibile cu cele de mai sus, astfel cum este permis de lege.

Toate aceste scopuri sunt destinate efectuarii procedurilor de executare silita aflate pe rolul biroului nostru.

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre Temeiurile Juridice de mai jos:

 • in principal pe faptul ca prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligatiei legale de a efectua procedura de executare silita (Prelucrarea necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale [art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR]), respectiv a prevederilor legale din Codul de procedura civila si legislatia aditionala
 • indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care suntem investiti in calitate de executor judecatoresc, respectiv in tot ceea ce tine de prelucrarea datelor aferenta demararii si efectuarii intregii proceduri de executare silita (Prelucrarea necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public [art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR]);
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale care ne revin, cum ar fi obligatie de raportare, de a raspunde autoritatilor, obligatie de arhivare etc.;
 • in scopul interesului nostru legitim, respectiv pentru prevenirea, identificarea si raportarea fraudelor si limitarea efectelor acestora; pentru exercitarea, conservarea si apararea drepturilor in instanta;
 • prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 • in situatii extrem de limitate, in temeiul consimtamantului dumneavoastra, de exemplu, atunci cand prelucram datele personale transmise voluntar de dumneavoastra, pe parcursul procedurii de executare (Prelucrarea bazata pe consimtamant [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR])

TRANSMITEM datele dumneavoastra, in masura necesara scopului respectiv, catre: instantele de judecata, creditor(i), debitor(i), terti popriti, alti terti executati,  experti – in cazul in care se folosesc expertize, prin afisare (la sediul nostru, site-ul propriu, la sediul/ domiciliul creditorului / debitorului, la instantele judecatoresti, la primarii, la locul imobilelelor, etc), autoritatilor publice pentru solicitare de sprijin (politie, jandarmerie, etc), pentru asistare (directii pentru protectia copilului), catre persoanele care se prezinta si/sau participa la licitatii. Totodata putem transmite datele dumneavoastra catre alti specialisti: contabili, experti, consultanti, avocati, asiguratori, catre persoane imputernicite (cum ar fi furnizori de servicii IT, curieri, cloud, arhivare, telefonie, e-mail, etc), pe baza de contract, dar si catre alti executori in caz de transfer de dosar sau de substituire, etc.

Nu transferam aceste date catre o tara terta sau organizatie internationala.

PASTRAM, STOCAM SI ARHIVAM in conditiile legislatiei speciale datele dumneavoastra pe intreg parcursul procesului de executare silita pana la emiterea incheierii de incetare a executarii si, dupa caz, pana la eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute din executare, precum si ulterior, pe perioada necesara indeplinirii obligatiilor noastre legale aferente (de exemplu arhivare) precum si cea necesara exercitarii, apararii si conservarii drepturilor noastre in instanta.

RASPUNDERE PROPRIE: Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile care survin ca urmare a furnizarii voluntare a numelui, e-mailului si numarului de telefon al acestuia. BEJ COJOCARU nu poate fi considerata responsabila pentru erorile survenite din cauza neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea numelui, e-mailului si numarului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de catre BEJ COJOCARU si colaboratorii sai numai in scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor indrituite sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu reglementarile in vigoare.

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: [email protected]

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

Masuri tehnice, securitatea datelor si politici interne de conformare: Precizam ca BEJ COJOCARU a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre interne, dar si cerinte legale de arhivare) astfel incat sa incetam prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile permise

BEJ COJOCARU ia toate masurile organizatorice si tehnice necesare pentru a proteja confidentialitatea si securitatea informatiilor dumneavoastra personale colectate de pe Site, dar si din alte surse, inclusiv in cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal si informatiilor personale colectate de la minori, daca este cazul. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neaparat limitate la politici dedicate si instruirea personalului, minimizarea, anonimizarea datelor si restrangerea accesului la date, controlul furnizorilor nostri de servicii.

In ceea ce priveste masurile tehnice specifice mentionam:

 • stocarea informatiilor dumneavoastra personale in medii de operare sigure, criptate, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai angajatilor sau contractorilor autorizati BEJ COJOCARU;
 • utilizarea tehnologiilor de tip cloud „Microsoft OneDrive”, furnizate de o companie de renume, care indeplineste in totalitate cerintele de conformitate si securitate reclamate de GDPR;
 • verificarea identitatii utilizatorilor Site-ului inregistrati inainte de a putea accesa informatiile lor personale.

Site-ul www.bej-cojocaru.ro si corespondenta prin email-urile oficiale sunt securizate prin certificate de securitate.

Precizam ca toti angajatii care au acces la datele furnizate de tine au semnat un documente/parte a unui protocol intern cu privire la confidentialitatea informatiilor si modul de prelucrare a datelor cu caracter personal prin care au luat la cunostinta obligatiile lor si protejarea datelor tale.

Site-ul nu utilizeaza fisiere server log (nu monitorizeaza adresele IP sau activitatea de pe serverele dumneavoastra) si nu plaseaza automat informatii pe calculatorul dumneavoastra (nu plaseaza Pixel Tags – „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea tehnologii).

Facem precizarea ca nu cream profiluri si nu efectuam alte prelucrari automate a datelor dumneavoastra.

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, sub rezerva anumitor conditii legale, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele DREPTURI in ceea ce priveste datele cu caracter personal ce pot fi exercitate conform legii, drepturi care nu sunt absolute si pot exista exceptii, respectiv: dreptul de acces la date si dreptul de a solicita o copie, dreptul a fi informat cu privire la cum sunt colectate si folosite datele, dreptul de rectificare sau de stergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de restrictionare a prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere (http://www.dataprotection.ro/), respectiv dreptul de a va adresa justitiei.

In cazurile exceptionale, cand prelucram date pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Mentionam ca pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice intrebare cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra personale, va rugam sa ne contactati la adresa de email: [email protected]

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania. 

Ne asteptam ca nu veti exercita aceste drepturi in mod abuziv sau nerezonabil, ci conform legii.  Va rugam de aceea sa aveti in vedere preverile art. 15 – 22 din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Aplicabilitate: Prezenta Nota de informare asupra Politicii de Confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal este destinata si se aplica tuturor persoanelor (creditori, debitori, alti participanti in procedura executarii silite, terti, etc.) care ne furnizeaza date cu caracter personal pentru indeplinirea scopurilor permise, inclusiv utilizatorilor site-ului www.bej-cojocaru.ro.

IMPORTANT:

* Cea mai recenta actualizare a acestei Informari cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal a fost realizata in luna Mai 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe pagina noastra de internet versiunea modificata a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal si/sau o va vom pune la dispozitie in alt mod.

** Informarea de mai sus este aplicabila si cu privire la orice alte date suplimentare ce vor fi colectate de la dumneavoastra sau despre dumneavoastra pe parcursul executarii silite,  fara a fi necesar sa va trimitem o informare suplimentara.

*** Termenii folositi in prezentul document au intelesul stabilit in Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

**** Totodata pentru informatii suplimentare in acest sens va rugam sa consultati si Politica de Confidentialitate, Termenii si Conditiile disponibile la adresa www.bej-cojocaru.ro precum si Politica privind Cookies unde este detaliat modul in care utilizam cookie-urile si alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.  

 

Glosar de termeni:

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal: o autoritate publica independenta care, potrivit legii, are atributii referitoare la supravegherea respectarii legislatiei protectiei datelor cu caracter personal. In Romania, aceasta autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita „persoana vizata”). O persoana fizica este identificabila daca poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, in notiunea de date cu caracter personal sunt incluse urmatoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședinta; adresa de email; numarul de telefon; codul numeric personal (CNP); date de geolocatie.
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, politice sau apartenenta la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice, date despre minori.
 • Operator: persoana fizica sau juridica care decide de ce (in ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, raspunderea pentru respectarea legislatiei referitoare la datele cu caracter personal revine in primul rand operatorului. In relatia cu dumneavoastra, noi suntem operatorul, iar dumneavoastra sunteti persoana vizata.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord